^Zpět nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Základní škola a Mateřská škola Bozkov je od 1. 1. 2003 příspěvkovou organizací, která vznikla sloučením základní a mateřské školy.

Základní škola v Bozkově je málotřídní škola. Ve školním roce 2019/2020 ji ve dvou třídách navštěvuje 16 žáků.

·         I. třída – 1. a 2. ročník

·         II. třída – 3., 4. a 5. ročník

 

Součástí školy je školní družina, kterou navštěvují téměř všichni žáci školy, a školní jídelna, která zajišťuje stravování nejen pro základní a mateřskou školu, ale i pro cizí strávníky.

 

Budova školy ve školním roce 2013/2014 prošla velkou rekonstrukcí. Došlo k výměně oken, zateplení budovy a rekonstrukci sociálního zařízení.

Obec Bozkov v roce 2013 realizovala projekt dotovaný fondy evropské unie s názvem „Snížení energetické náročnosti ZŠ Bozkov“. Cílem projektu bylo snížení energetické náročnosti budovy základní školy. Na objektu byla instalována nová kvalitní okna s trojskly, zatepleno obvodové zdivo a strop objektu. Z celkových nákladů akce ve výši cca 2,4 mil. Kč byla z fondů evropské unie – ERDF/OPZP uhrazena částka ve výši 1,807 mil. Kč, ze Státního fondu životního prostředí částka ve výši 106 tis.Kč. Realizací projektu dochází k významným úsporám nákladů za vytápění, ke snížení spotřeby energie o cca 259 GJ tepla, což odpovídá úspoře 25 tun CO2.

 

Škola také byla od 1. 9. 2011 do 28. 2. 2014 zapojena do programu evropské unie – EU peníze školám (OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost). Díky tomuto programu je nyní škola vybavena novými počítači pro žáky a interaktivní tabulí.