^Zpět nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Akce v Bozkově

Žádné akce k dispozici

Nezapomeňte při návštěvě Bozkova

Zna obce nov w

Elektronická úřední deska obce Bozkov.

Administrace

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
10.12.2012 31.10.2013 Zřízení prac. místa na VPP-spolufinancování ESF a státním rozpočtem ČR
Obecní úřad
04.12.2012 20.12.2012 Oznámení starosty o svolání prvního zasedání OVK
480/2012 Obecní úřad
26.11.2012 13.01.2013 Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků obce
Obecní úřad
23.10.2012 08.11.2012 Zadání územního plánu Bozkov
Obecní úřad
31.07.2012 16.08.2012 OZNÁMENÍ o možnosti seznámit se návrhem plánu péče o NPP Bozkovské dolomitové jeskyně na období 2012 - 2021.
62146/ENV/12 - 2077/620/12 Obecní úřad
23.07.2012 07.08.2012 Záměr obce - uzavření nájemní smlouvy
300/2012 Obecní úřad
24.07.2012 09.08.2012 Rozhodnutí o umístění stavby - čistírna odpadních vod
SÚ/2107/12 Obecní úřad
12.07.2012 28.07.2012 Veřejná vyhláška - oznámení - upozornění vlastníků pozemků, které leží v evropsky významných lokalitách na možnost zajistit ochranu těchto lokalit smluvně
KULK 45656/2012 Obecní úřad
20.06.2012 06.07.2012 Rozhodnutí o místění stavby Přístavba rodin. domu Bozkov č.p. 116
SÚ/1824/12 Obecní úřad
04.06.2012 20.06.2012 Oznámení o zahájení řízení-jednání:Čistírna odpadních vod
SÚ/1570/12 Obecní úřad
01.06.2012 20.06.2012 Příloha příjmy a výdaje 2011 DSO Mikroregin Pojizeří
Obecní úřad
01.06.2012 20.06.2012 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO
Obecní úřad
01.06.2012 20.06.2012 Závěrečný účet 2011 DSO Mikroregion Pojizeří
Obecní úřad
25.05.2012 10.06.2012 Myslivecká konference - pozvánka
Obecní úřad
17.05.2012 02.06.2012 Oznámení o zahájení řízení-jednání: Přístavba rodinného domu čp.116
SÚ/1362/12 Obecní úřad
16.04.2012 16.05.2012 Daň z nemovitostí na rok 2012
29406/12/258960507022 Obecní úřad
20.02.2012 22.05.2012 Dražební vyhláška
046 Ex 270/10 - 84 rh Obecní úřad
17.02.2012 05.03.2012 Veřejná vyhláška č.3/2012 Komlpexní pozemkové úpravy v KÚ Bozkov
27884/2012 Obecní úřad
15.02.2012 01.03.2012 Navrh rozpočtu MR 2012
41/2012 Obecní úřad
14.02.2012 01.03.2012 Návrh rozpočtu 2012
40/2012 Obecní úřad
31.01.2012 15.02.2012 Rozhodnutí o umístění stavby
SÚ/255/12 Obecní úřad
24.01.2012 08.02.2012 Veřejná vyhláška Oznámení o vydání Zásad územního rozvoje Libereckého kraje
OÚPSŘ 263/2007 Obecní úřad
22.12.2011 06.01.2012 Oznámení o vydání Zásad rozvoje Libereckého kraje
OÚPSŘ 263/2007 Obecní úřad
02.12.2011 17.12.2011 Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání
SÚ/3417/11 Obecní úřad
01.12.2011 13.01.2012 Dražební vyhláška
081 EX 09651/08-042 Lpa Obecní úřad
01.12.2011 13.01.2012 Dražební vyhláška
081 EX 00832/08-042 Lpa Obecní úřad
20.10.2012 07.11.2012 Výsledky hlasování Volby do Senátu Parlamentu - 2.kolo konané ve dnech 19.10.- 20.10.2012
Obecní úřad
13.10.2012 31.10.2012 Výsledky hlasování Volby do Senátu Parlamentu ČR konané ve dnech 12.10.-13.10.2012 Volby do zastupitelstev krajů konané ve dnech 12.10.-13.10.2012
Obecní úřad
20.10.2011 18.01.2012 Pozvánka na seminář o aplikaci ISPOS (Hlášení o odpadech)
Obecní úřad
29.09.2011 29.02.2012 Jak pomohla EU a Evropský sociální fond naší obci
Obecní úřad
10.08.2011 25.08.2011 Vyhlášení záměru prodeje pozemku
219/2011 Obecní úřad
14.07.2011 13.09.2011 Oznámení o veřejném projednání návrhu Zásad územního rozvoje Libereckého kraje
KULK 53757/2011 Obecní úřad
26.09.2012 13.10.2012 Oznámení o době a místě konání voleb
Obecní úřad
11.07.2011 26.07.2011 Rozhodnutí o umístění stavby, stavební povolení na stavbu: Garáž na pozemcích parc. čísla 1366/2, 1798 v katastrálním území Bozkov, obec Bozkov
SÚ/1681/11 Obecní úřad
09.07.2011 25.08.2011 Obchodní veřejná soutěž na prodej pozemků ve vlastnictví státu a ve správě PF ČR
PFCR 279419/2011 Obecní úřad
23.06.2011 15.07.2011 Dražební vyhláška dražby N63536
191/2011 Obecní úřad
13.06.2011 13.07.2011 Seznam pozemků pro veřejnou nabídku náhradních pozemků pro oprávněné osoby dle zák.č. 229/1991 Sb.
PFCR 298410/2011/41/SU Obecní úřad
13.06.2011 13.07.2011 Veřejná vyhláška o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu, kterým se vyměřuje daň z nemovitostí na rok 2011
36145/11 Obecní úřad
23.05.2011 23.06.2011 Závěrečný účet DSO Mikroregionu Pojizeří za rok 2010.
Obecní úřad
09.05.2011 21.05.2011 Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání.
Obecní úřad
05.05.2011 26.05.2011 Závěrečný účet obce Bozkov za rok 2010
Obecní úřad
04.04.2011 04.05.2011 Veřejná nabídka pozemků určených k prodeji -seznam pozemku k prodeji
101/2011 Obecní úřad
04.04.2011 04.05.2011 Veřejná nabídka pozemků určených k prodeji -informace pro zájemce
101/2011 Obecní úřad
01.04.2011 10.04.2011 Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu
Obecní úřad
25.03.2011 13.04.2011 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku
Obecní úřad
16.03.2011 31.03.2011 Rozhodnutí o umístění a provedení stavby
81/2011 Obecní úřad
08.03.2011 14.04.2011 Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (Sčítací komisař pro obvod 451004 -Podbozkov)
Obecní úřad
08.03.2011 14.04.2011 Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (Sčítací komisař pro obvod 451005 - Bozkov)
Obecní úřad
25.02.2011 25.05.2011 Oznámení o zamýšleném převodu pozemků
63/2011 Obecní úřad
02.02.2011 19.04.2011 Nabídka pozemků k pronájmu (PF CR)
28/2011 Obecní úřad