^Zpět nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Akce v Bozkově

Nezapomeňte při návštěvě Bozkova

Mobilní rozhlas

Vstupenky do sokolovny Bozkov

logo evstuenka

 

planujvylety.cz

www.vsekolem.cz

Přihlášení

Zveřejnění záměru

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

OZNÁMENÍ
Obec Bozkov zveřejňuje v souladu s § 39, odstavec 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích
v platném znění
záměr
prodat předem určeným zájemcům - vlastníkům sousedních nemovitostí pozemek p. č. 563/7 v k. ú. a
obci Bozkov, který je ve vlastnictví obce Bozkov, a který je GP pro rozdělení pozemku
č. 585 - 2270/2018 rozdělen na dvě části označené budoucími p.č. 563/7 a 563/8.
Občané mají možnost se k uvedenému záměru vyjádřit do 15 dnů od jeho zveřejnění.
Záměr byl projednán a schválen Radou obce Bozkov dne 16. května 2019 usnesením č. 02-15/2019


Vyvěšeno dne: 28. 5. 2019
Sejmuto dne:


Stanislav Doubek
starosta

Soubory ke stažení:

Vyvěšeno: 28.05.2019

Sejmuto: 13.06.2019

Zveřejnil (zodpovídá): Obecní úřad