^Zpět nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Akce v Bozkově

Nezapomeňte při návštěvě Bozkova

Mobilní rozhlas

Akce Bozkov

Vstupenky do sokolovny Bozkov

logo evstuenka

 

planujvylety.cz

www.vsekolem.cz

Přihlášení

Oznámení o vydání opatření obecné povahy

Označení (jednací číslo): 155/2016-MZE-15120

Popis (anotace):

Ministerstvo zemědělství jako příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 25 odst. 4
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů, podle ustanovení § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů, oznamuje vydání opatření obecné povahy čj. 148/2016-
MZE-15120 ze dne 12. ledna 2016, kterým vydalo Národní plán povodí Labe, opatření
obecné povahy čj. 152/2016-MZE-15120 ze dne 12. ledna 2016, kterým vydalo Národní
plán povodí Odry a opatření obecné povahy čj. 154/2016-MZE-15120 ze dne 12. ledna
2016, kterým vydalo Národní plán povodí Dunaje.


Vyvěšeno: 13.01.2016

Sejmuto: 29.01.2016

Zveřejnil (zodpovídá): Obecní úřad