^Zpět nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Akce v Bozkově

Nezapomeňte při návštěvě Bozkova

Mobilní rozhlas

Akce Bozkov

Vstupenky do sokolovny Bozkov

logo evstuenka

 

planujvylety.cz

www.vsekolem.cz

Přihlášení

Zveřejnění záměru

Označení (jednací číslo): 385/2015

Popis (anotace):

Obec Bozkov
Obec Bozkov zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr směnit část pozemku parc. č. 1784/1 (LV
10001) za část pozemku parc. č. 87/1 a 87/2, (LV 352) nacházející se v katastrálním území
Bozkov.
Tento záměr byl schválen Radou obce Bozkov na jeho zasedání dne 15. října 2015,
usnesením č. 7/31/2015.
 

Soubory ke stažení:

Vyvěšeno: 19.10.2015

Sejmuto: 04.11.2015

Zveřejnil (zodpovídá): Obecní úřad