^Zpět nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Akce v Bozkově

Žádné akce k dispozici

Nezapomeňte při návštěvě Bozkova

Shromáždění zástupců MR Pojizeří dne 9.6.2020

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Předseda Mikroregionu Pojizeří svolává veřejné zasedání shromáždění zástupců č.3/2020, které se uskuteční v hasičské klubovně  Pod Lípou ve Škodějově, obce Příkrý dne 9.června 2020 od 15,00 hod.Program zasedání:

 1. Zahájení 
 2. Volba pracovních orgánů
 3. Způsob hlasování
 4. Návrh programu jednání:
 • a) Plnění úkonů z minulých zasedání
 • b) Schválení závěrečného účtu za rok 2019
 • c) Seznámení se schválenou účetní závěrkou k 31.12.2019
 • d) Informace o dotaci na poradenskou činnosti z POV Libereckého kraje
 • e) Dotace z OPŽP na osazení podzemních nádrží u budov občanské vybavenosti
 • f) Diskuse
 • Závěr

Milan Havlík, předseda

http://www.pojizeri.cz/cs/mikroregion/jednani-mikroregionu/shromazdeni-zastupcu-mr-pojizeri-dne-9-6-2020.html

Soubory ke stažení:

Vyvěšeno: 01.06.2020

Sejmuto: 09.06.2020

Zveřejnil (zodpovídá): Obecní úřad