^Zpět nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Akce v Bozkově

Nezapomeňte při návštěvě Bozkova

Mobilní rozhlas

Akce Bozkov

Vstupenky do sokolovny Bozkov

logo evstuenka

 

planujvylety.cz

www.vsekolem.cz

Přihlášení

 

Kraj: Policie Libereckého kraje varuje (nejen) majitele rekreačních objektů, rodinných domů a bytů před krádežemi vloupáním!!!

S přibývajícími případy vloupání nejen do rekreačních objektů, policie Libereckého kraje apeluje na majitele chat, chalup, rodinných domů a bytů, aby si řádně zabezpečili svůj majetek.

Množí se případy krádeží vloupáním, kdy v souvislosti s tím často dochází i k poškozování věcí a k porušování domovní svobody.

V některých případech pachatel překoná nedostatečné zabezpečení a vnikne do objektu, kde se pohybuje, konzumuje potraviny a při odchodu odnese věci, které se dají zpeněžit.

Objevují se i případy, kdy pachatel vnikne do objektu i přesto, že jsou jeho obyvatelé doma (většinou v nočních hodinách, kdy lidé spí). Nezvaný návštěvník vejde do neuzamčené nemovitosti a odnese si cennosti, které se nachází poblíž vchodových dveří nebo, které mají obyvatele soustředěné na jednom místě v bytě (kabelky, peněženky, klíče od vozidla apod.).

Dle statistiky jen v Libereckém kraji došlo od začátku letošního roku k celkem 191 krádežím vloupáním, z toho v osmi případech do ubytovacích objektů, v šestnácti případech do bytů, taktéž v šestnácti případech do víkendových chat a v sedmnácti případech do rodinných domů. Dále pak 77 krádeží vloupáním bylo provedeno do ostatních objektů, jako jsou například garáže, sklepy, kůlny, dílny, různé provozovny apod.

 

Policie ČR (nejen) majitelům nemovitostí doporučuje:

Číst dál: Zabezpečte svůj majetek, přibývá krádeží vloupáním do nemovitostí

Od letošního ledna platí nový zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, který postupně až do roku 2030 prodražuje skládkování komunálních odpadů, a to tak, aby bylo skládkování co nejméně výhodnou cestou, jak s odpadem nakládat. Jen pro představu, oproti roku 2020 se v roce 2029 zvýší cena za uložení 1 tuny směsného odpadu o 1.350 Kč. Po roce 2030 bude skládkování zakázáno úplně. Právě kvůli novému zákonu o odpadech a souvisejícím změnám zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích byli zastupitelé nuceni na svém zasedání 9. prosince projednat dvě nové obecně závazné vyhlášky. Jedna se týkala obecního systému odpadového hospodářství (2/2021), ta druhá poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci (3/2021). Obě vyhlášky budou účinné od 1. ledna 2022.

Leták v PDF

Ohlášení plátce poplatku - DOC

Ohlášení plátce poplatku - PDF

Číst dál: Systém odpadového hospodářsrví od 1.1.2022