^Zpět nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Akce v Bozkově

Žádné akce k dispozici

Nezapomeňte při návštěvě Bozkova

V termínu 8.–10. 2018 při akci Železnobrodský jarmark budou zavřeny vybrané ulice v Železném Brodě.

Uzavírky dle situační mapy (ul. Obránců míru, Malé náměstí...) budou platné od 8. 6. od 12 hodin do 10. 6. do 19 hodin.

Děkujeme všem řidičům, že tuto skutečnost respektují a dodržují pravidla silničního provozu.

Zdroj: web ˇŽelezný Brod

 

V sobotu 2. června 2018 proběhli na hasičském areálu hned dvě akce. Nejprve dopoledne se zde dopoledne konala hasičská soutěž dospělých O pohár starosty Obce Bozkov a poté Mezinárodní hasičský den.

Na hasičské soutěži se prezentovalo celkem 24 družstev mužů a žen a neztratila se ani domácí družstva. Muži  obsadili  4. místo a ženy získaly stříbrné medaile za 2. místo. Gratulujeme.

Hned po skončení hasičské soutěže následoval  Mezinárodní dětský den. Tato akce se konala v rámci projektu  „Vzájemná setkání nás spojují“,  CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_012/0001499, který je podpořen z Fondu mikroprojektů v rámci  programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Česká republika –Polsko, 2014 – 2020.

Dětských soutěží se zúčastnilo cca 80 dětí a my si tímto dovolujeme poděkovat všem pořadatelům za jejich přispění k průběhu této povedené akce.

Fotogalerie: