^Zpět nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Akce v Bozkově

Žádné akce k dispozici

Nezapomeňte při návštěvě Bozkova

 

Poplatek ze psů je  splatný nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku.

Poplatek lze uhradit  v hotovosti na OÚ nebo převodem na účet obce č.ú. 112 605 944/0300, jako variabilní symbol uvedte rok, za který je poplatek hrazen + číslo popisné (např. VS pro platbu poplatku majitele psa z čp. 270 bude v roce 2023 VS=2023270), jako konstatntí symbol pro platbu polatku ze psů uveďte KS 1318.

Sazba poplatku dle čl 4.  vyhlášky č. 1/2022  činí:
a) za jednoho psa 200,- Kč,
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 250,- Kč,
c) za psa, jehož držitelem osoba starší 65 let 100,- Kč,
d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, jehož držitelem je osoba starší 65 let  150,- Kč,