^Zpět nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Vážení zákonní zástupci,
tři nová usnesení vlády týkající se omezení základní školy (1197, 1198, 1199):
1. a 2. ročník základní školy - prezenční výuka od 18. 11. 2020 pokračuje nadále za stanovených podmínek.
3., 4. a 5. ročník základní školy - začátek prezenční výuky od pondělí 30. 11. 2020. Do té doby stále distanční výuka - povinná. Pokud chcete využívat i on-line výuku, rozvrh "vysílání" a přístup zůstává stejný.
Pro žáky na prezenční výuce (tj. ve škole) - informace k provozu:
I. třída (1. a 2. ročník) - od 18.11.2020,
II. třída (3., 4. a 5. ročník) - od 30. 11. 2020:
 • prezenční výuka pro všechny ročníky I. stupně základní školy - je povinná
 • školní družina - stejně jako na jaře - dvě skupiny. I. třída ve školní družině, II. třída v základní škole.
 • školní stravování - nemá docházet k prolínání tříd (u nás I. třída a II. třída)
 • prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách
 • žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (včetně školní družiny a školní jídelny)
 • vstup třetích osob do prostor školy není možný (výjimka např. pracovníci školského poradenského zařízení, krajské hygienické stanice, ... případně další nezbytné služby)
 • je zakázán zpěv a sportovní činnosti (včetně plavání), hudební výchova a tělesná výchova se neruší, ale nahradí se jiným obsahem
 • doporučení - během dne časté větrání, zařazení pobytu žáků na čerstvém vzduchu podle možností školy
Pozn.: V případě, že zákonný zástupce z objektivních důvodů (např. soužití s "rizikovou" osobou) nebude chtít poslat žáka k prezenčnímu vzdělávání, musí žáka z výuky omluvit tak, jak je stanoveno ve školním řádu. Omluvený žák není povinen účastnit se distanční výuky podle § 184a školského zákona a škola není povinna tuto výuku zajišťovat. Doporučení - v těchto případech se lze domluvit s ředitelkou školy na postupu při výuce žáka - např. forma dobrovolné distanční výuky, možnost individuálních konzultací apod. O omlouvání žáka a individuálních konzultací rozhoduje ředitelka školy.
I. omezuje
4. provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole s výjimkou:
c) žáků 1. a 2. ročníků základní školy,
Prezenční výuka musí probíhat v neměnných třídách dětí nebo žáků.
Takže, žáci prvního a druhého ročníku u paní učitelky Schmiederové se po delší době opět setkají ve škole ve středu 18. listopadu 2020.
Platí normální rozvrh.
Jen je zakázáno  při tomto vzdělávání provozovat sportovní činnost a zpívat (hudební výchova a tělesná výchova se neruší, ale naplní se jiným obsahem).S žáky, kterým je umožněna prezenční výuka, je možné provozovat venkovní aktivity, je nezbytné zachovat homogennost skupin. Tito žáci a pedagogové mohou být pohromadě, ale celá skupina musí udržovat odstup od ostatních osob venku.
Informace pro provoz:

Základní škola

S výjimkou žáků 1. a 2. ročníku základních škol se omezuje provoz základních škol podle školského zákona tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků základní školy na vzdělávání v základní škole. 1. a 2. ročníku základních škol docházejí k prezenční výuce, zbylé ročníky se vzdělávají distančně.

 • Prezenční výuka probíhá pouze v homogenních třídách (skupinách) žáků.
 • Je zakázáno  při tomto vzdělávání provozovat sportovní činnost a zpívat (hudební výchova a tělesná výchova se neruší, ale naplní se jiným obsahem).
 • S žáky, kterým je umožněna prezenční výuka, je možné provozovat venkovní aktivity, je nezbytné zachovat homogennost skupin. Tito žáci a pedagogové mohou být pohromadě, ale celá skupina musí udržovat odstup od ostatních osob venku.
 • Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (tj. platí pro ZŠ, ŠD i ŠJ).
 • Provoz školní družiny je možný pro účastníky, kteří se podle výše uvedeného mohou účastnit prezenčního vzdělávání, pokud je zachována homogennost skupiny (tedy v oddělení nebo skupině budou pouze žáci z jedné třídy).
 • Obecně jsou nadále zakázány, s výjimkou mateřských škol, sportovní činnosti a zpěv při vzdělávacích aktivitách.

Zrušením zákazu osobní přítomnosti na vzdělávání, jak je uvedeno výše, se stává docházka pro žáky povinnou.

 

Vážení zákonní zástupci,

informuji Vás o vydání usnesení Vlády České republiky ze dne 30. října 2020 č. 1112, o přijetí krizového opatření s účinností ode dne 2. 11. 2020 do 20. 11. 2020 (včetně):

 • u I. stupně základních škol se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole
 • u školních družin se zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků a jiných účastníků na zájmovém vzdělávání.

Usnesení vlády má stanovenou platnost do konce stavu nouze (do 20. 11. 2020) – podobně jako jiná usnesení vlády schvalující krizová opatření. Uvedené však neznamená, že nemůže dojít na základě vyhodnocení epidemiologické situace a připraveného uvolňovacího scénáře ke znovuotevření některých druhů škol či jednotlivých ročníků dříve.

V Bozkově dne 31. 10. 2020

Mgr. Jana Valská, ředitelka školy

 

Usnesení vlády 1109

Usnesení vlády 1112