^Zpět nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Vážení zákonní zástupci,

informuji Vás o vydání usnesení Vlády České republiky ze dne 30. října 2020 č. 1112, o přijetí krizového opatření s účinností ode dne 2. 11. 2020 do 20. 11. 2020 (včetně):

  • u I. stupně základních škol se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole
  • u školních družin se zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků a jiných účastníků na zájmovém vzdělávání.

Usnesení vlády má stanovenou platnost do konce stavu nouze (do 20. 11. 2020) – podobně jako jiná usnesení vlády schvalující krizová opatření. Uvedené však neznamená, že nemůže dojít na základě vyhodnocení epidemiologické situace a připraveného uvolňovacího scénáře ke znovuotevření některých druhů škol či jednotlivých ročníků dříve.

V Bozkově dne 31. 10. 2020

Mgr. Jana Valská, ředitelka školy

 

Usnesení vlády 1109

Usnesení vlády 1112

Vážení zákonní zástupci,

po dokončení nařízené karantény pro pedagogy a děti mateřské školy znovu obnovujeme od pondělí 2. 11. 2020 provoz mateřské školy. Také jsme čekali na vyjádření vlády, zda nedojde i k některým omezením v rámci mateřských škol. Také jsme čekali na vyjádření vlády, zda nedojde i k některým omezením v rámci mateřských škol (oficiální informace přišly dnes před polednem).

Zároveň bychom Vás chtěli požádat, pokud vám to rodinná situace dovolí, abyste nedávali děti do mateřské školy. V tuto chvíli je prioritou udržet mateřskou školu pro děti rodičů, kteří do práce musejí. Společně budeme alespoň částečně eliminovat i riziko dalších nákaz, dalších nařizovaných karantén a s tím související i testování vašich dětí.

Mnohokrát děkuji za pochopení.

S pozdravem Jana Valská, ředitelka školy

V Bozkově dne 31. 10. 2020