^Zpět nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Vážení zákonní zástupci,

níže uvádím usnesení vlády ze dne 30. 11. a 10. 12. 2020.

Důležité pro nás - nic se zatím v základní ani mateřské škole nemění. Vše zůstává v nastavených pravidlech. (Platnost do 23. 12. 2020).

 

 

Usnesení č. 1263: Krizové opatření o omezení provozu škol a školských zařízení od 7. 12. do 12. 12. 2020

 

Usnesení č. 1295: Prodloužení stávajících krizových opatření - prodloužení opatření do 23. 12. 2020 včetně

 

Vážení zákonní zástupci,
tři nová usnesení vlády týkající se omezení základní školy (1197, 1198, 1199):
1. a 2. ročník základní školy - prezenční výuka od 18. 11. 2020 pokračuje nadále za stanovených podmínek.
3., 4. a 5. ročník základní školy - začátek prezenční výuky od pondělí 30. 11. 2020. Do té doby stále distanční výuka - povinná. Pokud chcete využívat i on-line výuku, rozvrh "vysílání" a přístup zůstává stejný.
Pro žáky na prezenční výuce (tj. ve škole) - informace k provozu:
I. třída (1. a 2. ročník) - od 18.11.2020,
II. třída (3., 4. a 5. ročník) - od 30. 11. 2020:
  • prezenční výuka pro všechny ročníky I. stupně základní školy - je povinná
  • školní družina - stejně jako na jaře - dvě skupiny. I. třída ve školní družině, II. třída v základní škole.
  • školní stravování - nemá docházet k prolínání tříd (u nás I. třída a II. třída)
  • prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách
  • žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (včetně školní družiny a školní jídelny)
  • vstup třetích osob do prostor školy není možný (výjimka např. pracovníci školského poradenského zařízení, krajské hygienické stanice, ... případně další nezbytné služby)
  • je zakázán zpěv a sportovní činnosti (včetně plavání), hudební výchova a tělesná výchova se neruší, ale nahradí se jiným obsahem
  • doporučení - během dne časté větrání, zařazení pobytu žáků na čerstvém vzduchu podle možností školy
Pozn.: V případě, že zákonný zástupce z objektivních důvodů (např. soužití s "rizikovou" osobou) nebude chtít poslat žáka k prezenčnímu vzdělávání, musí žáka z výuky omluvit tak, jak je stanoveno ve školním řádu. Omluvený žák není povinen účastnit se distanční výuky podle § 184a školského zákona a škola není povinna tuto výuku zajišťovat. Doporučení - v těchto případech se lze domluvit s ředitelkou školy na postupu při výuce žáka - např. forma dobrovolné distanční výuky, možnost individuálních konzultací apod. O omlouvání žáka a individuálních konzultací rozhoduje ředitelka školy.