^Zpět nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Vážení zákonní zástupci,
 • provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole
 • provoz mateřských škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost dětí na předškolním vzdělávání v mateřské škole
 • provoz školních družin, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků.
Aktuální platnost usnesení pro uzavření škol je od 27. března 2021 do 11. dubna 2021.
.
Všichni žáci základní školy přechází na distanční studium.
.
Mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné.
.
Dětem ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou pracovníky vybraných profesí nezbytných pro chod státu, může být poskytována péče v určených školách a školských zařízeních, viz. krizové opatření č. 212 ze dne 26. 2. 2021.
.
Ošetřovné: Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení. Informace o ošetřovném: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu .
.
I nadále je povolena osobní přítomnost při individuálních konzultacích žáků v základním vzdělávání (o organizaci konzulatcí rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka).
Mgr. Jana Valská, ředitelka školy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že Ministerstvo zdravotnictví vydalo dne 22. února 2021 mimořádné opatření čj. MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN (dostupné ZDE), dle něhož s účinností od 25. února 2021 od 00:00 do odvolání platí:

 • Všem osobám se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je
  • respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95),
  • zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC,

které brání šíření kapének:

 • ve všech vnitřních prostorech staveb (tj. i ve škole nebo školském zařízení),
 • na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry.

Do dne 28. února 2021 do 23:59 hod. lze místo výše uvedených ochranných prostředků dýchacích cest používat i jiné ochranné prostředky dýchacích cest, které brání šíření kapének.

 • Výše uvedený zákaz se nevztahuje na:
  • děti v mateřské škole (na pedagogické pracovníky se tato výjimka nevztahuje, tj. pedagogičtí pracovníci jsou tedy povinni výše uvedený respirátor nebo zdravotnickou obličejovou masku či obdobné prostředky nosit),
  • strávníci ve školních jídelnách v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů, a to za podmínky, že zákazník sedí u stolu.

V Bozkově dne 23. 2. 2021

Mgr. Jana Valská, ředitelka školy

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 15. 2. 2021

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci nedochází ke změnám v protiepidemickém systému ČR (PES) a provoz škol a školských zařízení i nadále probíhá ve stejném režimu jako dosud.

Bude tedy zachován stávající stav, kdy školy fungují dle platného opatření PES ve stupni 5, viz PES pro oblast školství.

1. a 2. ročník ZŠ - prezenční výuka, 3. 4. a 5. ročník - distanční výuka.

 

Usnesení č. 129: Krizové opatření o omezení provozu škol a školských zařízení.

 

I nadále jsou umožněny prezenční individuální konzultace (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník). O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.

V případě změn Vás budeme informovat – e-mail, www stránky školy.

Na provoz škol a školských zařízení se i nadále vztahuje manuál Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19, Metodika pro vzdělávání distančním způsobem a Metodika Ministerstva zdravotnictví pro nařizování karantény ve školách.