SDH Bozkov si dovoluje poděkovat všem návštěvníkům našich plesů za účast

a našim sponzorům za jejich podporu.