Sbor dobrovolných hasičů  Bozkov si dovoluje pozvat

 všechny své příznivce na neděli 2. května, kdy  na 

 areálu nad hřištěm pořádá soutěž mladých  hasičů -

             Soptíkův pohár KZP Finance.

Zahájení v 9 hodin

Občerstvení zajištěno !!

Těšíme se na Vaši návštěvu a   podporu domácích mladých borců