^Zpět nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Základní škola a Mateřská škola Bozkov se v tomto školním roce účastní několika projektů:

  • Recyklohraní - je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. Odběrná místa jsou ve škole i školce. Za odeslaný "odpad" získáváme body, které můžeme vyměnit za různé pomůcky a hry do obou zařízení.
    • ASEKOL, a.s. – zpětný odběr elektrozařízení
    • ECOBAT s.r.o. – zpětný odběr baterií
    • Logo Recyklohrani aneb Uklidme si svet

Ukliďme svět, ukliďme Česko je dobrovolnická úklidová akce, která probíhá na území celé České republiky (a dokonce na pár místech mimo ni). Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek.
Logo Uklidme Cesko

Základní škola byla od 1. 9. 2011 do 28. 2. 2014 zapojena do programu evropské unie – EU peníze školám (OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost). Díky tomuto programu je nyní škola vybavena novými počítači pro žáky a interaktivní tabulí.

Beze jména

 

DUMy jsou umístěny na notebooku i papírové podobě v základní škole.