^Zpět nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Základní škola a Mateřská škola Bozkov se v tomto školním roce účastní několika projektů:

  • Recyklohraní - je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. Odběrná místa jsou ve škole i školce. Za odeslaný "odpad" získáváme body, které můžeme vyměnit za různé pomůcky a hry do obou zařízení.
    • ASEKOL, a.s. – zpětný odběr elektrozařízení
    • ECOBAT s.r.o. – zpětný odběr baterií
    • Logo Recyklohrani aneb Uklidme si svet