^Zpět nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Mobilní rozhlas

Přihlášení

Obec Bozkov v roce 2019 uskutečnila následující projekty:

 - Nákup ochranných prostředků JSDH Bozkov

 - Pořízení vybavení JSDH Bozkov pro potřeby předurčenosti na Ochranu obyvatelstva

 - Pořízení požárního příslušenství nového DA JSDH Bozkov

Tyto projekty byly podpořeny z rozpočtu Libereckého kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje,

  č. 1.1 – Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje

 

Dále jsme obdrželi podporu na nákup Dopravního automobilu v rámci dotačního titulu "Požární ochrana - Dotace jednotkám PO obcí k programu Ministerstva vnitra"

Za udělenou podporu děkujeme

Obec Bozkov v roce 2018 uskutečnila projekt "Rekonstrukce osvětlení v ZŠ, MŠ a OÚ Bozkov". 

Tento projekt byl podpořen z rozpočtu Libereckého kraje v rámci programu Regionální rozvoj ,  č. 2.1 – Program obnovy venkova, dotační titul 1 - Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti.

Za udělenou podporu děkujeme