^Zpět nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Mobilní rozhlas

Přihlášení

V rámci projektu proběhly  aktivity:
1. Workshop pro mladé hasiče
Aktivita proběhla 13.-14.5.2022. Jednalo se o dvoudenní akci, kdy první den česká strana zajistila pro polské mladé hasiče kvalitní přípravu a trénink  a druhý den se poté polští mladí hasiči zůčastnili soutěže mladých hasičů v Bozkově. Účast byla  14 osob z Polska a  10 osob z  České republiky
2. Kulturní víkend
Aktivita proběhla 2.-3.7.2022. Jednalo o dvoudenní blok sportovních a kulturních aktivit pro 25 hostů z PL.
Na akci byla i účast dalších občanů z podporovaného území (Polská návštěva na místní faře).  S  ohledem na tuto skutečnost odhadujeme účast cca 120 návštěvníků z české a 60 z polské strany.