^Zpět nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Mobilní rozhlas

Přihlášení

Obec Bozkov v roce 2021 uskutečnila následující projekty:

 - Nákup ochranných prostředků JSDH Bozkov

 - Pořízení vybavení JSDH Bozkov pro potřeby předurčenosti na Ochranu obyvatelstva

 

Tyto projekty byly podpořeny z rozpočtu Libereckého kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje,

  č. 1.1 – Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje

 

Za udělenou podporu děkujeme