^Zpět nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Mobilní rozhlas

Přihlášení

Obec Bozkov v roce 2022 uskutečnila následující projekty:

 - Nákup ochranných prostředků JSDH Bozkov

 - Pořízení vybavení JSDH Bozkov pro potřeby předurčenosti na Ochranu obyvatelstva

Tyto projekty byly podpořeny z rozpočtu Libereckého kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje,

  č. 1.1 – Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje

 

Dále byl podpořen programu 2.1 POV projekt   s názvem: "Bozkov - výměna a doplnění krytu komunikace"

 

TJ Sokol Bozkov děkuje za program č.: 4.26 Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních organizacích

 

Za udělenou podporu děkujeme

V rámci projektu proběhly  aktivity:
1. Workshop pro mladé hasiče
Aktivita proběhla 13.-14.5.2022. Jednalo se o dvoudenní akci, kdy první den česká strana zajistila pro polské mladé hasiče kvalitní přípravu a trénink  a druhý den se poté polští mladí hasiči zůčastnili soutěže mladých hasičů v Bozkově. Účast byla  14 osob z Polska a  10 osob z  České republiky
2. Kulturní víkend
Aktivita proběhla 2.-3.7.2022. Jednalo o dvoudenní blok sportovních a kulturních aktivit pro 25 hostů z PL.
Na akci byla i účast dalších občanů z podporovaného území (Polská návštěva na místní faře).  S  ohledem na tuto skutečnost odhadujeme účast cca 120 návštěvníků z české a 60 z polské strany.

Obec Bozkov v roce 2021 uskutečnila následující projekty:

 - Nákup ochranných prostředků JSDH Bozkov

 - Pořízení vybavení JSDH Bozkov pro potřeby předurčenosti na Ochranu obyvatelstva

 

Tyto projekty byly podpořeny z rozpočtu Libereckého kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje,

  č. 1.1 – Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje

 

Za udělenou podporu děkujeme

Obec Bozkov v roce 2019 uskutečnila projekt "Vodovod Bozkov 2018 "

Tento projekt obdržel podporu  z Fondu ochrany vod Libereckého kraje, oblast podpory: Ochrana vod a rozvoj vodohospodářské infrastruktury, Program vodohospodářských akcí..

Za udělenou podporu děkujeme