^Zpět nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Mobilní rozhlas

Přihlášení

Obec Bozkov v roce 2021 uskutečnila následující projekty:

 - Nákup ochranných prostředků JSDH Bozkov

 - Pořízení vybavení JSDH Bozkov pro potřeby předurčenosti na Ochranu obyvatelstva

 

Tyto projekty byly podpořeny z rozpočtu Libereckého kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje,

  č. 1.1 – Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje

 

Za udělenou podporu děkujeme

Obec Bozkov v roce 2019 uskutečnila projekt "Vodovod Bozkov 2018 "

Tento projekt obdržel podporu  z Fondu ochrany vod Libereckého kraje, oblast podpory: Ochrana vod a rozvoj vodohospodářské infrastruktury, Program vodohospodářských akcí..

Za udělenou podporu děkujeme

Obec Bozkov v roce 2019 uskutečnila následující projekty:

 - Nákup ochranných prostředků JSDH Bozkov

 - Pořízení vybavení JSDH Bozkov pro potřeby předurčenosti na Ochranu obyvatelstva

 - Pořízení požárního příslušenství nového DA JSDH Bozkov

Tyto projekty byly podpořeny z rozpočtu Libereckého kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje,

  č. 1.1 – Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje

 

Dále jsme obdrželi podporu na nákup Dopravního automobilu v rámci dotačního titulu "Požární ochrana - Dotace jednotkám PO obcí k programu Ministerstva vnitra"

Za udělenou podporu děkujeme