Sazebník úhrad dle § 17 zákona č. 106/1999 Sb., a dle zákona 679/2016