^Zpět nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Akce Bozkov

Vstupenky do sokolovny Bozkov

logo evstuenka

 

planujvylety.cz

www.vsekolem.cz

Přihlášení

Vážení bozkovští občané,

V této zvláštní situaci, kterou nikdo z nás nečekal, bych Vás chtěl prostřednictvím internetu povzbudit k naději, a také poprosit abychom byli jeden tým přátel. V knížce „O přátelství „ je citát:

 Přítel jako ty tu není pouze pro případ nouze, ale pro malé, radostné výpravy a radovánky a pro každodenní útěchu.“

 Jsme opravdu přátelé i přesto, že máme různé názory a představy i na to, co se dnes vedle nás děje. Je normální, že máme strach z budoucnosti, starší i o život. Mladým se zdá, že to rychle zvládnou a hrají si na hrdiny. Děti to vnímají jen podle atmosféry v rodině. Rodiče myslí na děti, někdo má starost o práci, školu atd... Ale všichni jsme na jedné krásné bozkovské zahradě, a nyní nám možná nejvíce chybí setkání. I v přátelství jsou období, kdy se nemůžeme setkat, a to kvůli dobru našich přátel. To neznamená, že na ně nemyslíme a dokonce se mi zdá, že si jejich existence o to více vážíme. Můžeme říci, že takovou zkoušku dnes všichni prožíváme. Věřím, že spolu s Naší Matkou Královnou Hor to zvládneme na jedničku. A pak budeme mít velkou radost z výprav a těch každodenních útěch a setkání. Abychom se toho dočkali, musíme mít teď všichni větší zodpovědnost - starší i mladší a to nejen v omezení kontaktu, ale zvlášť ve slovech a atmosféře v našem okolí. Strach vždy rodí nervozitu, agresivitu a zbytečná slova. To je největší nepřítel přátelství. Prosím pamatujme na to!!! I nejkrásnější zahradu srdce muže zničit panika a slovo, které zraňuje. To nepatří k jednání týmu přátel.

Drazí starší a nemocní, pro nás jste vždy v centru srdce našeho společného života. Bohatstvím života učíte klidu v období nejistoty a bouřek dnešní doby. Pamatují si na mého dědečka, který byl dlouhá léta nemocný, ležel na posteli a říkal: „Kluku budou ještě horší věci , ale musíš pamatovat na naději a slova povzbuzení, aby se vedle Tebe nikdo necítil osamělý a bud klidný, měj víru.

Doufám, že se dnes nikdo z Vás necítí osamělý, a ta symbolická rouška Veroniky, kterou otřela Ježíšovu bolest ať je pro Vás darem pomoci. A dnes zachraňuje i nás mladší. Vás starší prosím o dar modlitby „Otče náš“ v poledne, když zvoní zvon. Z Boží pomocí zastavíme bolesti nemoci a budeme mít pocit dobré péče o naší krásnou bozkovskou zahrádku.

Všem Vám přejeme jako Saletini požehnané svátky, hodně zdraví a naděje do budoucna. Ať Panna Maria, Královna Hor, nese naší modlitbu a prosbu o záchranu vlasti a dá nám klidné srdce. Nemůžeme se setkat v kostele, ale tím více na Vás pamatujeme v modlitbě.

  1. Krzysztof Mikuszewski MS