^Zpět nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Akce v Bozkově

Nezapomeňte při návštěvě Bozkova

Obec Bozkov v roce 2017 uskutečnila projekt "Rekonstrukce kniíhovny na vzdělávací centrum", jehož cílem bylo zlepšit podmínky pro studium a vzdělávání hlavně dětí a mládeže.

Tento projekt byl podpořen z rozpočtu Libereckého kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje,  4a – Oblast podpory školství a mládež, program volnčasových aktivit

Za udělenou podporu děkujeme

Obec Bozkov v roce 2017 uskutečnila projekt "Nákup ochranných a technických prostředků", jehož cílem bylo doplnit vybavení Jednotky Sboru dobrovolných hasičů Bozkov.

Tento projekt byl podpořen z rozpočtu Libereckého kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje,  č. 1.1 – Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje

Za udělenou podporu děkujeme