^Zpět nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Akce Bozkov

Vstupenky do sokolovny Bozkov

logo evstuenka

 

planujvylety.cz

www.vsekolem.cz

Přihlášení

Vážení spoluobčané,

Nakažení jsou v současné době čtyři naši občané a vyléčených je sedm. U čtyřech nakažených probíhá průběžně testování o jejich uzdravení Vás budu informovat.

MŠ bude otevírat v avízovaném termínu a to v pondělí 4.5.2020.

Kuchyň v MŠ otvírá svůj provoz pro tzv. cizí strávníky již toto pondělí 27.4.2020. Stálé odběratele jsme  oslovili telefonicky, kdy jste měl zájem někdo z dalších, domluvte se s paní Blankou Babcovou na telefonu 732633729. Prioritně budou přibíráni občané v důchodovém věku.

Ochranných prostředků a desinfekce máme dostatek, každý den probíhá výdej pro zájemce v místní sokolovně od 15:00 do 15:30 (p. Jan Jošt).

Pálení dřevní hmoty a svoz velkoobjemového odpadu (kontejner), plánujeme v průběhu měsíce května, bohužel bližší termín nejsme zatím schopni určit vzhledem k vývoji situace se státním omezením.

Kdo jste měli zakoupeny vstupenky na zájezd do divadla na tuto neděli 26.4.2020 (Kvítek mandragory), nemusíte mít strach o své finanční prostředky. Budeme vyjednávat o náhradním termínu a v případě nezájmu o tento termín Vám, kteří jste již zaplatili, budou veškeré finanční prostředky vráceny. To znamená, že tuto neděli se zájezd nekoná.

Hodně zdraví

Stanislav Doubek – starosta

V Bozkově dne 24.4.2020 10:00

 

Archiv dřívějších informací starosty  ohledně COVID - 19:

Informace starosty obce - 22.4.2020

Informace starosty obce - 17.4.2020

Informace starosty obce - 12.4.2020

Informace starosty obce - 10.4.2020

Informace starosty obce - 9.4.2020

Informace starosty obce - COVID 19 - 7.4.2020

Informace starosty obce - 5.4.2020 + manuál pro občany

Aktualni info 3.4.2020

Pár slov od pana faráře

Informace od starosty obce 2.4.2020