^Zpět nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Akce v Bozkově

Nezapomeňte při návštěvě Bozkova

Mobilní rozhlas

Akce Bozkov

Vstupenky do sokolovny Bozkov

logo evstuenka

 

planujvylety.cz

www.vsekolem.cz

Přihlášení

V sobotu 14.května  2022 pořádal SDH Bozkov čtvrté kolo tohoto oblíbeného seriálu a své síly u nás změřilo celkem 33 družstev, kterým všem chceme poděkovat za účast. Počasí nám přálo a tak byl to byl fajn den.

Spor to přináší tradiční schéma – všichni se snaží, někomu se dařilo méně, někomu více Pro naše družstva to nebyl žádný propadák, mladší A tým obsadil 4. místo, družstvo B 5.místo,  tým C  7. místo  a starší skončili na 8.místě.

Součástí víkendu byl i worshop mladých hasičů z projektu "Spolu to dokážeme", CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_012/0002303, který je podpořen z fondu mikroprojektů Euroregionu Nisa, v rámci programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Česká republika – Polsko.

V pátek jsme tak přivítali naše kamarády z polské Czernice, spolu trénovali a poté v sobotu  závodili. I oni odjížděli spokojení, takže se nechá říct, že akce se povedla.

Chci poděkovat všem našim členům a příznivcům, kteří se podíleli na pomocí při přípravě a samotném pořádání, tato akce je na lidi opravdu náročná, ve službě bylo více než 30 lidí...

Akce byla také  podpořena z dotačního fondu Libereckého kraje, Program č. 1.2 - Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Libereckého kraje

 Karel Čermák ml. ,starosta SDH