^Zpět nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Akce Bozkov

Vstupenky do sokolovny Bozkov

logo evstuenka

 

planujvylety.cz

www.vsekolem.cz

Přihlášení

Vážení spoluobčané,

Nakažení jsou v současné době čtyři naši občané a vyléčených je sedm. U čtyřech nakažených probíhá průběžně testování o jejich uzdravení Vás budu informovat.

MŠ bude otevírat v avízovaném termínu a to v pondělí 4.5.2020.

Kuchyň v MŠ otvírá svůj provoz pro tzv. cizí strávníky již toto pondělí 27.4.2020. Stálé odběratele jsme  oslovili telefonicky, kdy jste měl zájem někdo z dalších, domluvte se s paní Blankou Babcovou na telefonu 732633729. Prioritně budou přibíráni občané v důchodovém věku.

Ochranných prostředků a desinfekce máme dostatek, každý den probíhá výdej pro zájemce v místní sokolovně od 15:00 do 15:30 (p. Jan Jošt).

Pálení dřevní hmoty a svoz velkoobjemového odpadu (kontejner), plánujeme v průběhu měsíce května, bohužel bližší termín nejsme zatím schopni určit vzhledem k vývoji situace se státním omezením.

Kdo jste měli zakoupeny vstupenky na zájezd do divadla na tuto neděli 26.4.2020 (Kvítek mandragory), nemusíte mít strach o své finanční prostředky. Budeme vyjednávat o náhradním termínu a v případě nezájmu o tento termín Vám, kteří jste již zaplatili, budou veškeré finanční prostředky vráceny. To znamená, že tuto neděli se zájezd nekoná.

Hodně zdraví

Stanislav Doubek – starosta

V Bozkově dne 24.4.2020 10:00

 

Archiv dřívějších informací starosty  ohledně COVID - 19:

Informace starosty obce - 22.4.2020

Informace starosty obce - 17.4.2020

Informace starosty obce - 12.4.2020

Informace starosty obce - 10.4.2020

Informace starosty obce - 9.4.2020

Informace starosty obce - COVID 19 - 7.4.2020

Informace starosty obce - 5.4.2020 + manuál pro občany

Aktualni info 3.4.2020

Pár slov od pana faráře

Informace od starosty obce 2.4.2020

Vážení spoluobčané,

od poslední informace přibyl jeden případ nákazy COVID-19 v naší obci, nakažených je dohromady 12. Případ je z rodinného okruhu předešlých dvou nakažených.

Ochranných prostředků máme dost a pevně doufáme, že již přijdou v krátkém čase také informace o prvních uzdravených. Uzdravení přeji samozřejmě všem, kteří se s nakažením potýkají.

Krásné velikonoční pondělí, koledy si nechte zazpívat od rodinných příslušníků, kteří s Vámi bydlí a hlavně hodně zdravíčka.


S pozdravem

Stanislav Doubek, starosta obce

Pozdrav od pana faráře:

Archiv dřívějších informací starosty  ohledně COVID - 19:

Informace starosty obce - 10.4.2020

Informace starosty obce - 9.4.2020

Informace starosty obce - COVID 19 - 7.4.2020

Informace starosty obce - 5.4.2020 + manuál pro občany

Aktualni info 3.4.2020

Pár slov od pana faráře

Informace od starosty obce 2.4.2020

Vážení spoluobčané,

Včera jsem obdržel smutnou zprávu, že zemřel jeden z nakažených virem COVID-19 z naší obce.

Byl to starší člověk, u kterého se načetly zdravotní problémy a tento nápor společně s nákazou, jeho organismus nevydržel. Celé rodině vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Nakažení jsou v současné době čtyři naši občané a vyléčených sedm.

O žádném dalším testování v naší obci informaci od hygienické stanice nemáme.

O uzavření, nebo otevření MŠ budeme jednat zítra 23.4.2020, takže kdo má zájem, sledujte zítřejší zprávu. S největší pravděpodobností se otevře kuchyň a začne vařit pro občany Bozkova, kteří projeví zájem.

Ochranných prostředků a desinfekce máme dostatek, každý den probíhá výdej pro zájemce v místní sokolovně od 15:00 do 15:30 (p. Jan Jošt).

Pálení dřevní hmoty a svoz velkoobjemového odpadu (kontejner),plánujeme v průběhu měsíce května, bohužel bližší termín nejsme zatím schopni určit vzhledem k vývoji situace se státním omezením.

Kdož jste měli zakoupeny vstupenky na zájezd do divadla na tuto neděli 26.4.2020 (Kvítek mandragory), nemusíte mít strach o své finanční prostředky. Budeme vyjednávat o náhradním termínu a v případě nezájmu o tento termín Vám, kteří jste již zaplatili, budou veškeré finanční prostředky vráceny. To znamená, že tuto neděli se zájezd nekoná.

Hodně zdraví, hodné děti a pevnou naději

Stanislav Doubek – starosta

V Bozkově dne 22.4.2020 14:00

 

Archiv dřívějších informací starosty  ohledně COVID - 19:

Informace starosty obce - 17.4.2020

Informace starosty obce - 12.4.2020

Informace starosty obce - 10.4.2020

Informace starosty obce - 9.4.2020

Informace starosty obce - COVID 19 - 7.4.2020

Informace starosty obce - 5.4.2020 + manuál pro občany

Aktualni info 3.4.2020

Pár slov od pana faráře

Informace od starosty obce 2.4.2020

Vážení spoluobčané,

po včerejším testování se v naší obci potvrdily další dva případy nákazy COVID-19. Dohromady je to tedy 11 pozitivních případů. Tito nový nakažení z řad starších spoluobčanů se jistě nepohybovali v poslední době nikde ve veřejných prostorách ani v obchodě. Dva testovaní ze včera a předevčírem jsou negativní a dnes byli posláni na testovaní dva občané z nejbližšího okruhu nově nakažených a rovněž už i ti kterým čtrnáctidenní část karantény dnes dobíhá.

Děkujeme všem, kteří se nabízíte s pomocnou rukou a všem kteří pomáháte zvládnout nastalou situaci. Ochraných roušek, respirátorů, ale i nanofiltrů máme poměrně dostatek a vážíme si toho, že je vyžadujete opravdu jenom důvodně a nenárokujete si tyto prostředky, když je nepotřebujete nutně. Respirátory, které jsme nakoupili dodáváme do obchodu a šetříme pro jednotku SDH a do MŠ, kdyby se v krátké době měla otevírat.

S přáním hezkých velikonoc a hlavně zdraví

Stanislav Doubek, starosta obce

 

Archiv dřívějších informací starosty  ohledně COVID - 19:

Informace starosty obce - COVID 19 - 7.4.2020

Informace starosty obce - 5.4.2020 + manuál pro občany

Aktualni info 3.4.2020

Pár slov od pana faráře

Informace od starosty obce 2.4.2020

Vážení spoluobčané,

Delší dobu se ohledně onemocnění COVID-19 nic neměnilo, až dnes přišly očekávané pozitivní zprávy. Uzdravilo se 6 nakažených, to znamená, že v naší obci jich zůstává dohromady 6. Zůstávají rovněž nějaké karantény, nicméně je to pozitivní trend. Ze zbylých nakažených je jeden těžší průběh, ostatní se snad v krátké době rovněž zotaví a to jim samozřejmě ze srdce přejeme. O potřebě testovat další spoluobčany zatím žádné informace nemáme.

Mateřská škola zůstává uzavřena do 30.4.2020, více v sekci ZŠ a MŠ na www.obecbozkov.cz.

Ochranných prostředků a desinfekce máme dostatek, každý den probíhá výdej pro zájemce v místní sokolovně od 15:00 do 15:30 (p. Jan Jošt).

Pálení dřevní hmoty a svoz velkoobjemového odpadu plánujeme v průběhu měsíce května, bohužel bližší termín nejsme zatím schopni určit vzhledem k vývoji situace se státním omezením.

Hodně zdraví, hodné děti a pevnou naději.

Stanislav Doubek - starosta

 

Archiv dřívějších informací starosty  ohledně COVID - 19:

Informace starosty obce - 12.4.2020

Informace starosty obce - 10.4.2020

Informace starosty obce - 9.4.2020

Informace starosty obce - COVID 19 - 7.4.2020

Informace starosty obce - 5.4.2020 + manuál pro občany

Aktualni info 3.4.2020

Pár slov od pana faráře

Informace od starosty obce 2.4.2020