^Zpět nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Akce v Bozkově

Žádné akce k dispozici

Nezapomeňte při návštěvě Bozkova

Mobilní rozhlas

Akce Bozkov

Vstupenky do sokolovny Bozkov

logo evstuenka

 

planujvylety.cz

www.vsekolem.cz

Přihlášení

 

Poplatek ze psů je  splatný nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku.

Poplatek lze uhradit  v hotovosti na OÚ nebo převodem na účet obce č.ú. 112 605 944/0300, jako variabilní symbol uvedte rok, za který je poplatek hrazen + číslo popisné (např. VS pro platbu poplatku majitele psa z čp. 270 bude v roce 2020 VS=2020270), jako konstatntí symbol pro platbu polatku ze psů uveďte KS 1318.

Sazba poplatku dle čl 4.  vyhlášky č. 4/2019  činí:
a) za jednoho psa 100,- Kč,
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 150,- Kč,
c) za psa, jehož držitelem osoba starší 65 let 50,- Kč,
d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, jehož držitelem je osoba starší 65 let  75,- Kč,