Není to uplně zvykem, aby se oslava narozenin mohla velikostí poměřovat s návštěvnosti diskotéky v některé okolní obci... 

Oslava narozenin Milana Kurfiřta nicméně taková byla a tak máme k dispozici o rozsáhlou fotogalerií: