^Zpět nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Akce v Bozkově

Nezapomeňte při návštěvě Bozkova

Akce Bozkov

Vstupenky do sokolovny Bozkov

logo evstuenka

 

planujvylety.cz

www.vsekolem.cz

Přihlášení


Svoz komunálního odpadu: Termíny svozu komunálního odpadu v roce 2020

Poplatky: Poplatek za komunální odpad je splatný do 31. května příp. do 31.října. Poplatek za psy je splatný do 31. března

POZOR NEPŘEHLÉDNĚTE !!!

Omezení úředních hodin obecního úřadu po dobu vyhlášeného nouzového stavu

V souladu s usnesením vlády 87/2020 Sb. a navazujícími mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví jsou úřední hodiny Obecního úřadu v Bozkově stanoveny až do odvolání takto:

pondělí           9-12  hodin

středa             9- 12 hodin

Pro kontakt s obecním úřadem využívejte především telefonickou a emailovou komunikaci.

(tel: 481682169, mobil starosta: 724 180 473, mobil účetní: 734 203 394,

e-mail: obec@obecbozkov.cz)

Osobní návštěvu na úřadě využívejte pouze pro naléhavou a neodkladnou úřední záležitost.

Pro platby poplatků využívejte bezhotovostní převody.


Od 23.3.2020 je  přesunut provoz ordinace pouze do ordinace v Semilech.

 K ošetření je nutné se objednat.

Ordinační hodiny praktického lékaře (MUDr. Jitka Mečířová) a aktuální informace o jejich změnách na: www.mudrmecirova.cz

CHTĚL BYCH VYJÁDŘIT PODĚKOVÁNÍ A RADOST NAD PREZENTACÍ PŘIPRAVENOU VÁMI PRO LETOŠNÍ SOUTĚŽ VESNICE ROKU 2019. UKÁZALI JSME OPĚT KOMISI CO V NÁS JE A HLAVNĚ JSME SI MYSLÍM VŠICHNI UDĚLALI RADOST SAMI SOBĚ. TO JE Z MÉHO POHLEDU TA NEJVĚTŠÍ CENNOST.

SAMOZŘEJMĚ, ŽE I FINANČNÍ ODMĚNA ZA ZISK ČERVENÉ STUHY ZA ROZVOJ VENKOVA VE VÝŠI 200.000,- KČ V PODOBĚ DOTACE Z ROZPOČTU LIBERECKÉHO KRAJE JE HEZKÝM OCENĚNÍM NAŠÍ PRÁCE.

MOC DĚKUJI VŠEM, KTEŘÍ PŘISPĚLI SVÝM VYSTOUPENÍM V PROGRAMU, JAKOŽ I TĚM CO PRO BLAHO OBCE PRACUJÍ, SNAŽÍ SE DĚLAT HEZKÝ PROSTOR V OKOLÍ SVÉHO OBYDLÍ, NEBO VE PROSPĚCH SPOLKŮ VĚNUJÍ SPOUSTU ČASU VĚCEM SPOLEČNÝM A VEŘEJNÝM.  TÍM PŘISPÍVÁTE K DOBRÉ NÁLADĚ V BOZKOVĚ. A TI KTEŘÍ TO NECÍTÍ, TAK TĚM PŘEJU, ABY SE PŘIDALI. TAKOVÉTO  SPOLEČNÉ NADŠENÍ JISTĚ ZA TO STOJÍ.

DĚKUJI

STAROSTA OBCE STANISLAV DOUBEK

Fotogalerie