^Zpět nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Seznam přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy v Bozkově od 2019/2020 bude vyvěšen v pátek 24. května 2019.

 

Rozhodnutí o přijetí se oznamuje zveřejněním seznamu přijatých uchazečů.

Rozhodnutí o nepřijetí se doručuje do vlastních rukou žadatele. Zákonný zástupce může osobně potvrdit převzetí jednoho exempláře dne 24. 5. 2019 od 7,00 do 15,15 hodin v mateřské škole. Jinak bude rozhodnutí zasláno do vlastních rukou v obálce s doručenkou tomu zákonnému zástupci, který podal žádost o přijetí.