^Zpět nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ZÁPIS DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY V BOZKOVĚ - 21. duben 2020:                                                        

Informace k organizaci a průběhu zápisu

Kritéria pro přijímání dětí k základnímu vzdělávání

Desatero pro rodiče

Dokumety k zápisu:

     Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání nebo Žádost o odklad povinné školní docházky

     Zápisový list pro zákonné zástupce budoucího prvňáčka

Aplikace pro registraci k zápisu do ZŠ (čas zápisu):

     Registrace termínu možná od 30. 3. 2020 8,00 hod. do 20. 4. 2020 16,00 hod..

https://www.zapisyonline.cz/files/banners/kompaktni/ZapisyOnline%20240x400.png

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

 

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY V BOZKOVĚ - 5. květen 2020:       AKTUALIZACE k 22. 4. 2020

Informace k zápisu ... zápis do MŠ proběhne ve stanovený den, ale v čase, který získáte po registraci na níže uvedeném odkazu.

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Dokumenty k zápisu:

              Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

          V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce doloží Čestné prohlášení o očkování a kopii očkovacího průkazu (popř. originál). 

  •      Občanský průkaz zákonného zástupce
  •      Rodný list dítěte

Aplikace pro registraci k zápisu do MŠ (čas zápisu):

     Registrace termínu bude k dispozici od úterý 28. 4. 2020 8,00 hod. do pondělí 4. 5. 2020 16,00 hod. na tomto místě. Prosím o registraci pro hladký průběh zápisu. K zápisu se dostaví pouze zákonný zástupce.

     ZapisyOnline 468x60

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání - seznam přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání

Pro přijaté děti do mateřské školy (vyplněné doručte do MŠ nejpozději v den nástupu, tj. 1. 9. 2020):

Rozhodnutí o nepřijetí se doručuje do vlastních rukou žadatele. Osobní převzetí lze uskutečnit 27. 5. a 28. 5. 2020, od 06,30 do 16,00 v mateřské škole. Jinak bude zasláno poštou do vlastních rukou v obálce s doručenkou.

Pokud se uvolní místo v mateřské škole, budeme vás kontaktovat a vaše dítě přijmeme v průběhu školního roku 2020/2021.