^Zpět nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Základní škola a Mateřská škola Bozkov, příspěvková organizace

Bozkov 40, 512 13 Bozkov e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. tel.: 724 012 657

 

Pozvánka k zápisu do 1. třídy a informace o průběhu zápisu

 

Zápis k povinné školní docházce pro rok 2017/18

se koná v úterý 18. dubna 2017

v budově ZŠ v Bozkově od 13,00 do 15,00 hodin.

 

Zápis se koná podle § 36, 37 a 46 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon).

 

Zapisují se děti, které do 31. 8. 2017 dovrší šestý rok věku nebo starší.

Kritériem pro přijetí žáka je splnění zákonné povinnosti (věk dítěte), škola nenastavuje jiná vlastní kritéria z důvodu nenaplněné kapacity školy.

K zápisu přineste s sebou rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.

 

Průběh zápisu

Formální část – povinná dle ŠZ:

  • vyplnění žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání a vyplnění zápisního listu pro školní rok 2017/2018 (případně zákonný zástupce může přinést k zápisu vyplněné – k dispozici v ředitelně školy)

  • získání informací o způsobu oznámení rozhodnutí o přijetí, převzetí registračního čísla dítěte

     

Motivační část zápisu – nepovinná, vyžaduje souhlas zákonného zástupce

  • jde o motivační pohovor pedagoga s dítětem – komunikační schopnosti, výtvarné dovednosti, matematická představivost

  • maximální délka 20 minut.

     

Zákonní zástupci žádající o odklad povinné školní docházky pro své dítě, se dostaví v den a dobu zápisu do místa zápisu k podání žádosti o odklad (formulář k dispozici v ředitelně školy). Přítomnost dítěte není vyžadována. K podání žádosti je nutno doložit doporučující stanovisko školského poradenského zařízení a doporučující stanovisko odborného lékaře. Upozorňujeme na dlouhé termíny vypracování posudků poradnou, je tedy nutné požádat o vyšetření svého dítěte včas.

 

 

§ 37 ŠZ Odklad povinné školní docházky

(1) Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle §36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa.Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

 

Pokud spolu rodiče dítěte nežijí, doporučujeme, aby zapisující zákonný zástupce měl písemný souhlas druhého s vybranou školou.

 

Případné dotazy k organizaci zápisu nebo k žádosti o odklad na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo na telefon

724 012 657, případně si můžeme domluvit osobní schůzku.

 

Těšíme se na Vás i Vaše děti a doufáme, že si na zápis odnesete příjemné vzpomínky.

 

Mgr. Jana Valská

ředitelka ZŠ