^Zpět nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Vážení zákonní zástupci,

v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 dnes po dohodě se zřizovatelem bylo rozhodnuto takto:

 

provoz mateřské školy bude prozatím zachován.

 

Od pondělí 16. 3. 2020 však doporučujeme zákonným zástupcům dětí zvážit možnost ponechat děti doma  a využít mateřskou školu v následujících dnech jen v nejnutnějších případech.

 

Tímto bychom chtěli velmi poděkovat zákonným zástupcům za zodpovědnost, že dodrží doporučení a omezí docházku svých dětí do mateřské školy.

 

Aktuální informace budeme průběžně doplňovat.

Sledujte prosím aktuální oznámení na webových stránkách školy, u vchodu do školní kuchyně a na dveřích základní školy.

 

Děkujeme za pochopení.

V Bozkově dne 13. 3. 2020                                           Mgr. Jana Valská, ředitelka školy