Informace týkající se výskytu onemocnění COVID 19 - školy a školská zařízení 

poskytnutá Krajskou hygienickou stanicí Libereckého kraje.

 

6. 3. 2020