^Zpět nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Vážení zákonní zástupci,

Rada obce Bozkov na zasedání konaného dne 20. května 2021 souhlasila se zvýšením celodenního školného v mateřské škole z 270 Kč na 300 Kč od 1. 9. 2021.

Rada vzala na vědomí rozpis nákladů na provoz mateřské školy za rok 2020, ze kterého návrh na zvýšení školného vychází.

Mgr. Jana Valská, ředitelka školy