^Zpět nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Vážení zákonní zástupci,
  • provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole
  • provoz mateřských škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost dětí na předškolním vzdělávání v mateřské škole
  • provoz školních družin, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků.
Aktuální platnost usnesení pro uzavření škol je od 27. března 2021 do 11. dubna 2021.
.
Všichni žáci základní školy přechází na distanční studium.
.
Mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné.
.
Dětem ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou pracovníky vybraných profesí nezbytných pro chod státu, může být poskytována péče v určených školách a školských zařízeních, viz. krizové opatření č. 212 ze dne 26. 2. 2021.
.
Ošetřovné: Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení. Informace o ošetřovném: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu .
.
I nadále je povolena osobní přítomnost při individuálních konzultacích žáků v základním vzdělávání (o organizaci konzulatcí rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka).
Mgr. Jana Valská, ředitelka školy