^Zpět nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 15. 2. 2021

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci nedochází ke změnám v protiepidemickém systému ČR (PES) a provoz škol a školských zařízení i nadále probíhá ve stejném režimu jako dosud.

Bude tedy zachován stávající stav, kdy školy fungují dle platného opatření PES ve stupni 5, viz PES pro oblast školství.

1. a 2. ročník ZŠ - prezenční výuka, 3. 4. a 5. ročník - distanční výuka.

 

Usnesení č. 129: Krizové opatření o omezení provozu škol a školských zařízení.

 

I nadále jsou umožněny prezenční individuální konzultace (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník). O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.

V případě změn Vás budeme informovat – e-mail, www stránky školy.

Na provoz škol a školských zařízení se i nadále vztahuje manuál Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19, Metodika pro vzdělávání distančním způsobem a Metodika Ministerstva zdravotnictví pro nařizování karantény ve školách.