^Zpět nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
I. omezuje
4. provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole s výjimkou:
c) žáků 1. a 2. ročníků základní školy,
Prezenční výuka musí probíhat v neměnných třídách dětí nebo žáků.
Takže, žáci prvního a druhého ročníku u paní učitelky Schmiederové se po delší době opět setkají ve škole ve středu 18. listopadu 2020.
Platí normální rozvrh.
Jen je zakázáno  při tomto vzdělávání provozovat sportovní činnost a zpívat (hudební výchova a tělesná výchova se neruší, ale naplní se jiným obsahem).S žáky, kterým je umožněna prezenční výuka, je možné provozovat venkovní aktivity, je nezbytné zachovat homogennost skupin. Tito žáci a pedagogové mohou být pohromadě, ale celá skupina musí udržovat odstup od ostatních osob venku.
Informace pro provoz:

Základní škola

S výjimkou žáků 1. a 2. ročníku základních škol se omezuje provoz základních škol podle školského zákona tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků základní školy na vzdělávání v základní škole. 1. a 2. ročníku základních škol docházejí k prezenční výuce, zbylé ročníky se vzdělávají distančně.

  • Prezenční výuka probíhá pouze v homogenních třídách (skupinách) žáků.
  • Je zakázáno  při tomto vzdělávání provozovat sportovní činnost a zpívat (hudební výchova a tělesná výchova se neruší, ale naplní se jiným obsahem).
  • S žáky, kterým je umožněna prezenční výuka, je možné provozovat venkovní aktivity, je nezbytné zachovat homogennost skupin. Tito žáci a pedagogové mohou být pohromadě, ale celá skupina musí udržovat odstup od ostatních osob venku.
  • Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (tj. platí pro ZŠ, ŠD i ŠJ).
  • Provoz školní družiny je možný pro účastníky, kteří se podle výše uvedeného mohou účastnit prezenčního vzdělávání, pokud je zachována homogennost skupiny (tedy v oddělení nebo skupině budou pouze žáci z jedné třídy).
  • Obecně jsou nadále zakázány, s výjimkou mateřských škol, sportovní činnosti a zpěv při vzdělávacích aktivitách.

Zrušením zákazu osobní přítomnosti na vzdělávání, jak je uvedeno výše, se stává docházka pro žáky povinnou.