Dobrý den,

dle nařízení krajské hygienické stanice v Liberci k režimu od 5. 10. do 18. 10. 2020:

  • pro mateřské školy se stávajcí režim nemění
  • u 1. stupně základní školy se v rámci vzdělávání zakazuje zpěv (výuka hudební výchovy dále pokračuje, ovšem bez zpěvu). Režim pro sportovní činnosti se nemění.

Mgr. Jana Valská, ředitelka školy