V úterý 14. listopadu 2017 v 15,30 v I. třídě základní školy,

se koná schůzka zákonných zástupců žáků základní školy.

Těšíme se na vaši účast.

Ředitelka školy Mgr. Jana Valská