Od letošního ledna platí nový zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, který postupně až do roku 2030 prodražuje skládkování komunálních odpadů, a to tak, aby bylo skládkování co nejméně výhodnou cestou, jak s odpadem nakládat. Jen pro představu, oproti roku 2020 se v roce 2029 zvýší cena za uložení 1 tuny směsného odpadu o 1.350 Kč. Po roce 2030 bude skládkování zakázáno úplně. Právě kvůli novému zákonu o odpadech a souvisejícím změnám zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích byli zastupitelé nuceni na svém zasedání 9. prosince projednat dvě nové obecně závazné vyhlášky. Jedna se týkala obecního systému odpadového hospodářství (2/2021), ta druhá poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci (3/2021). Obě vyhlášky budou účinné od 1. ledna 2022.

Leták v PDF

Ohlášení plátce poplatku - DOC

Ohlášení plátce poplatku - PDF

Důležité upozornění

Od 1. 1. 2022 se mění systém svozů směsného komunálního odpadů z kombinovaného na celoroční svoz 1 × za 14 dní. Termíny svozů jsou zveřejněny na webu obce.

Pro zjednodušení přechodu na nový systém poplatků, jsou stávající objednané nádoby na odpad (popelnice) považovány za výchozí stav k 1. 1. 2022 ve smyslu „Ohlášení plátce poplatku“.

Pokud kapacita nádoby neodpovídá počtu poplatníků (osob bydlících v nemovitosti), či budete požadovat navýšit počet či kapacitu nádob, je třeba nejpozději do 30. 1. 2022 ohlásit změnu (požadavek) zasláním vyplněného formuláře „Ohlášení plátce poplatku“ na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., do datové schránky obce nebo osobně doručit na Obecní úřad Bozkov.

POPLATNÍKEM je fyzická osoba, která má v nemovité věci (rodinném, obytném, bytovém domu či bytu) bydliště (nemusí to být trvalý pobyt, ale skutečně ten kdo tam pobývá) nebo vlastník nemovité věci (ve které nemá bydliště žádná fyzická osoba)- rekreační objekty a další.

PLÁTCE poplatku je vlastník nemovité věci – ten je povinen poplatek od jednotlivých poplatníků vybrat a odvést obecnímu úřadu.

PŘEDMĚTEM poplatku je odkládání směsného komunálního odpadu z jednotlivé nemovité věci (byt, rodinný dům nebo stavba pro rodinnou rekreaci apod.), která se nachází na území obce.

SPLATNOST poplatku je do 31.5. příslušného roku. Při nesplnění povinnosti zaplatit ve správné výši a včas, umožňuje zákon rozhodnout o zvýšení poplatku na trojnásobek. Zákon nestanoví žádné zákonné osvobození, poplatková povinnost se vztahuje na všechny osoby bez rozdílu věku, trvalého bydliště nebo státní příslušnosti. Poplatek prominout nelze.

CENÍK poplatků za odkládání komunálního odpadu od 1.1.2022

Kapacita

1 svoz

měsíc

rok/ Kč

nádoby

(26 svozů)

60 l

54

117

1 404

80 l

72

156

1 872

110l

99

215

2 574

120 l

108

234

2 808

240 l

216

468

5 616

Pytel 120l

108

234

2 808

Poplatek za nemovitost kde nemá nikdo bydliště

25

54

648