Uzavírka silnice II / 288 v úseku od křižovatky se silnicí č. II/289 (Podbozkov) po křižovatku se silnicí č. III/2887(Cimbál) v období od 06.04.2021 do 30.05.2021 z důvodu stavebních prací při rekonstrukci této komunikace takto:

1) uzavírka 06.04.2021 – 20.04.2021 průjezd povolen linkovým autobusům a vozidlům ISZ (před příjezdem do uzavřeného úseku nutno použít světelné a zvukové signály)

2) uzavírka 21.04.2021 – 30.05.2021 vjezd povolen pouze vozidlům stavby

 

Objížďka uzavřeného úseku silnice II/288 se se nařizuje:

Obousměrně pro veškerou dopravu od křižovatky se silnicí č. II/289 a dále po této silnici do Příkrého, Škodějova a dále na křižovatku silnic č. II/289 a II/290 a dále po silnici II/290 do Vysokého nad Jizerou na křižovatku se silnicí III/2887 a dále po této silnici přes obce Stará Ves u Vysokého nad Jizerou, Roztoky u Semil, Jesenný do obce Bozkov.

 Objízdná trasa pro vozidla do 16 t.: z obce Bozkov po silnici III/2887 na křižovatku silnic III/2887 a II/288 a dále po této silnici do Železného Brodu ke křižovatce silnic II/288 a III/2881 a dále po této silnici na křižovatku se silnicí II/282 a dále po této silnici ke křižovatce silnic II/282 a II/292 na silnici II/292 a dále po této silnici přes obce Pelechov a Proseč do Semil.

 Objízdná trasa pro vozidla do 3,5 t.: z obce Bozkov po silnici III/2887 na křižovatku silnic III/2887 a II/288 a dále po této silnici ke křižovatce silnic II/288 a III/2888 v Podbozkově a dále po veřejně přístupné účelové komunikaci na p.p.č. 1928 a 1930 v k.ú. Bozkov do obce Cimbál na křižovatku se silnicí II/288 a dále na silnici II/289. V úseku veřejně přístupné komunikace je provoz řízen kyvadlově SSZ

Ke stažení:

PDF příloha - kompletní rozhodnutí včetně  podmínky k zajištění pravidelné linkové autobusové dopravy