Myslivecké sdružení Bozkov je velmi činorodé a mimo klasickou „mysliveckou“ činnost v revíru pořádá vždy jednou ročně na podzim v bozkovském chrámu Navštívení Panny Marie  tradiční Svatohubertskou mši.

Nejinak tomu bylo i v sobotu 29.října letošního roku. Před desátou hodinou se chrám zaplnil spoustou myslivců a jejich příznivců z Bozkova a okolí. Mši Svaté, kterou  celebrovali P.Jaroslav Gajdošík a P. Antonín Sporer, byli přítomni i rytíři řádu sv.Huberta. Hudební doprovod provedli trubači z Valdštejna a pěvecký sbor  Antonína Dvořáka z Turnova.

P.Gajdošík nám vysvětlil, proč je sv.Hubert patronem myslivců: „ Po rodinné tragedii se sv.Hubert  uchýlil hledat klid a tišit žal  v hlubokých lesích. Od toho nebylo daleko, aby se stal apoštolem víry a patronem myslivců. Jsem rád, že zde v Bozkově se započalo s obnovou dávné tradice Svatohubertských mší a ty jsou hojně navštěvovány “.

 

Fotogalerie ZDE