Sbor dobrovolných hasičů v Bozkově si dovoluje poděkovat všem návštěvníkům našich bálů za hojnou účast.

Fotogalerie:

Dětský maškarní bál

Dospělácký maškarní bál

Samozřejmě děkujeme i našim sponzorům, příznivcům i členům za pomoc s přípravou těchto dvou akcí

Karel Čermák ml. velitel