Obec Bozkov v roce 2021 realizovala projekt  "Bozkov – výměna a doplnění krytu komunikace".

Projekt  byl realizován  v rámci  programu "Regionální rozvoj č. 2.1 – Program obnovy venkova"  z Dotačního fondu Libereckého kraje.

Za poskytnutou podporu ve výši 300 tis. kč děkujeme.