^Zpět nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Mobilní rozhlas

Vstupenky do sokolovny Bozkov

logo evstuenka

 

planujvylety.cz

www.vsekolem.cz

Přihlášení


Svoz komunálního odpadu: Termíny svozu komunálního odpadu v roce 2021

Poplatky: Poplatek za komunální odpad je splatný do 31. května příp. do 31.října. Poplatek za psy je splatný do 31. března.

Vodné: Cena vodného a stočného pro odečtové období 2020/2021.


 

POZOR NEPŘEHLÉDNĚTE !!!

Omezení úředních hodin obecního úřadu.

V důsledku vyhlášení nouzového stavu

a v souladu s usnesením vlády České republiky č. 994 (398/2020 Sb.)

jsou od 12. 10. 2020 do 25. 10. 2020 úřední hodiny Obecního úřadu v Bozkově stanoveny takto:

pondělí           9-12 a 14-16 hodin

středa             9-12 a 14-16 hodin

Pro kontakt s obecním úřadem využívejte především telefonickou a emailovou komunikaci.

(tel: 481682169, mobil starosta: 724 180 473, mobil účetní: 734 203 394,

e-mail: obec@obecbozkov.cz)

Osobní návštěvu na úřadě využívejte pouze pro naléhavou a neodkladnou úřední záležitost.

Pro platby poplatků využívejte bezhotovostní převody.


Od 23.3.2020 je  přesunut provoz ordinace pouze do ordinace v Semilech.

 K ošetření je nutné se objednat.

Ordinační hodiny praktického lékaře (MUDr. Jitka Mečířová) a aktuální informace o jejich změnách na: www.mudrmecirova.cz

Vážení spoluobčané,

v současné době nejsou v evidenci nakažených  žádní občané Bozkova, všichni se v předešlém týdnu uzdravili.

MŠ se otevřela dnes v pondělí 4.5.2020.

Kuchyň v MŠ funguje od minulého týdne pro tzv. cizí strávníky.

Máte-li zájem někdo z dalších, domluvte se s Blankou Babcovou na nově zřízeném telefonu 703 671 394. Prioritně budou přibíráni občané v důchodovém věku.

Ochranných prostředků a desinfekce máme dostatek. Výdej pro zájemce je v místní sokolovně od 15:00 do 15:30 a to v pondělí 4.5.2020 a ve čtvrtek 7.5.2020, nebo po telefonické domluvě (p. Jan Jošt).

Pálení dřevní hmoty a svoz velkoobjemového odpadu (kontejner), společně se sběrem nebezpečného odpadu proběhne v neděli 24.5.2020, za dodržení všech bezpečnostních opatření.

Kdo jste měli zakoupené vstupenky na zájezd do divadla na neděli 26.4.2020 (Kvítek mandragory), nemusíte mít strach o své finanční prostředky. Budeme vyjednávat o náhradním termínu a v případě nezájmu o tento termín Vám, kteří jste již zaplatili, budou veškeré finanční prostředky vráceny.

Hodně zdraví

Stanislav Doubek – starosta

V Bozkově dne 4.5.2020 10:30

 

Archiv dřívějších informací starosty  ohledně COVID - 19:

Informace starosty obce - 24.4.2020

Informace starosty obce - 22.4.2020

Informace starosty obce - 17.4.2020

Informace starosty obce - 12.4.2020

Informace starosty obce - 10.4.2020

Informace starosty obce - 9.4.2020

Informace starosty obce - COVID 19 - 7.4.2020

Informace starosty obce - 5.4.2020 + manuál pro občany

Aktualni info 3.4.2020

Pár slov od pana faráře

Informace od starosty obce 2.4.2020