KONTROLA - ČIŠTĚNÍ KOMÍNŮ 

Čištění komínů na tuhá i plynná paliva, výběr sazí, kontrolu komínů včetně vystavení kontrolní zprávy dle nařízení vlády č.320/2015sb.

                       SLUŽBA ZÁKAZNÍKŮM:

PROHLÍDKA PRŮDUCHU INSPEKČNÍ KAMEROU

OPRAVY KOMÍNOVÝCH TĚLES, VLOŽKOVÁNÍ KOMÍNOVÝCH PRŮDUCHŮ, KOMPLETNÍ ÚDRŽBU STAVU SPALINOVÝCH CEST

TYTO SLUŽBY SE OBJEDNÁVAJÍ  PŘEDEM     T.Č. 602 111 632

ERMÍN ČIŠTĚNÍ                                                                                                                                  

PÁ-SO 4.10.-5.10.2019

MARCELA MACHÁČKOVÁ – kominictví KRYŠTOF

    OBJEDNÁVKY NA T.Č. 602 111 632

--------------------------------------------------------

NEBO NA OÚ BOZKOV V KANCELÁŘI STAROSTY , TEL. 481 682 169