CHTĚL BYCH VYJÁDŘIT PODĚKOVÁNÍ A RADOST NAD PREZENTACÍ PŘIPRAVENOU VÁMI PRO LETOŠNÍ SOUTĚŽ VESNICE ROKU 2019. UKÁZALI JSME OPĚT KOMISI CO V NÁS JE A HLAVNĚ JSME SI MYSLÍM VŠICHNI UDĚLALI RADOST SAMI SOBĚ. TO JE Z MÉHO POHLEDU TA NEJVĚTŠÍ CENNOST.

SAMOZŘEJMĚ, ŽE I FINANČNÍ ODMĚNA ZA ZISK ČERVENÉ STUHY ZA ROZVOJ VENKOVA VE VÝŠI 200.000,- KČ V PODOBĚ DOTACE Z ROZPOČTU LIBERECKÉHO KRAJE JE HEZKÝM OCENĚNÍM NAŠÍ PRÁCE.

MOC DĚKUJI VŠEM, KTEŘÍ PŘISPĚLI SVÝM VYSTOUPENÍM V PROGRAMU, JAKOŽ I TĚM CO PRO BLAHO OBCE PRACUJÍ, SNAŽÍ SE DĚLAT HEZKÝ PROSTOR V OKOLÍ SVÉHO OBYDLÍ, NEBO VE PROSPĚCH SPOLKŮ VĚNUJÍ SPOUSTU ČASU VĚCEM SPOLEČNÝM A VEŘEJNÝM.  TÍM PŘISPÍVÁTE K DOBRÉ NÁLADĚ V BOZKOVĚ. A TI KTEŘÍ TO NECÍTÍ, TAK TĚM PŘEJU, ABY SE PŘIDALI. TAKOVÉTO  SPOLEČNÉ NADŠENÍ JISTĚ ZA TO STOJÍ.

DĚKUJI

STAROSTA OBCE STANISLAV DOUBEK

Fotogalerie