^Zpět nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Mobilní rozhlas

Vstupenky do sokolovny Bozkov

logo evstuenka

 

planujvylety.cz

www.vsekolem.cz

Přihlášení


Svoz komunálního odpadu: Termíny svozu komunálního odpadu v roce 2021

Poplatky: Poplatek za komunální odpad je splatný do 31. května příp. do 31.října. Poplatek za psy je splatný do 31. března.

Vodné: Cena vodného a stočného pro odečtové období 2020/2021.


 

POZOR NEPŘEHLÉDNĚTE !!!

Omezení úředních hodin obecního úřadu.

V důsledku vyhlášení nouzového stavu

a v souladu s usnesením vlády České republiky č. 994 (398/2020 Sb.)

jsou od 12. 10. 2020 do 25. 10. 2020 úřední hodiny Obecního úřadu v Bozkově stanoveny takto:

pondělí           9-12 a 14-16 hodin

středa             9-12 a 14-16 hodin

Pro kontakt s obecním úřadem využívejte především telefonickou a emailovou komunikaci.

(tel: 481682169, mobil starosta: 724 180 473, mobil účetní: 734 203 394,

e-mail: obec@obecbozkov.cz)

Osobní návštěvu na úřadě využívejte pouze pro naléhavou a neodkladnou úřední záležitost.

Pro platby poplatků využívejte bezhotovostní převody.


Od 23.3.2020 je  přesunut provoz ordinace pouze do ordinace v Semilech.

 K ošetření je nutné se objednat.

Ordinační hodiny praktického lékaře (MUDr. Jitka Mečířová) a aktuální informace o jejich změnách na: www.mudrmecirova.cz

CHTĚL BYCH VYJÁDŘIT PODĚKOVÁNÍ A RADOST NAD PREZENTACÍ PŘIPRAVENOU VÁMI PRO LETOŠNÍ SOUTĚŽ VESNICE ROKU 2019. UKÁZALI JSME OPĚT KOMISI CO V NÁS JE A HLAVNĚ JSME SI MYSLÍM VŠICHNI UDĚLALI RADOST SAMI SOBĚ. TO JE Z MÉHO POHLEDU TA NEJVĚTŠÍ CENNOST.

SAMOZŘEJMĚ, ŽE I FINANČNÍ ODMĚNA ZA ZISK ČERVENÉ STUHY ZA ROZVOJ VENKOVA VE VÝŠI 200.000,- KČ V PODOBĚ DOTACE Z ROZPOČTU LIBERECKÉHO KRAJE JE HEZKÝM OCENĚNÍM NAŠÍ PRÁCE.

MOC DĚKUJI VŠEM, KTEŘÍ PŘISPĚLI SVÝM VYSTOUPENÍM V PROGRAMU, JAKOŽ I TĚM CO PRO BLAHO OBCE PRACUJÍ, SNAŽÍ SE DĚLAT HEZKÝ PROSTOR V OKOLÍ SVÉHO OBYDLÍ, NEBO VE PROSPĚCH SPOLKŮ VĚNUJÍ SPOUSTU ČASU VĚCEM SPOLEČNÝM A VEŘEJNÝM.  TÍM PŘISPÍVÁTE K DOBRÉ NÁLADĚ V BOZKOVĚ. A TI KTEŘÍ TO NECÍTÍ, TAK TĚM PŘEJU, ABY SE PŘIDALI. TAKOVÉTO  SPOLEČNÉ NADŠENÍ JISTĚ ZA TO STOJÍ.

DĚKUJI

STAROSTA OBCE STANISLAV DOUBEK

Fotogalerie